22 – 29 kwietnia 2018 r.

NIEDZIELA  -  22 kwietnia 2018 r.

6.30

w intencji wiadomej Panu Bogu

8.00

1.) †Alfred ROJEK - od szwagra Bolka ze Stóż

2.) ††Jan i Antonina ZIMOWSCY; †Eugeniusz LEWANDOWSKI

9.30

1.) †Jan KUKLICZ - z intencji pracowników „GODROMU

2.) ††Józefa (f) i Józef TUMIDAJEWICZ

11.00

†Henryk HAŁGAS - gregoriańska 22.

19.00

††Ludwik - 26 rocznica śmierci i †Maria - 20 rocznica śmierci LENARTOWICZ

 

PONIEDZIAŁEK - 23 kwietnia 2018 r.

6.30

1.) ††Wojciech, †Aniela, †Henryk, †Danuta, †Mieczysław

2.) †Alfred ROJEK - od szwagierki Bogusławy z mężem

3.) †Kazimiera WOŹNIAK - od sąsiadów

18.00

1.) †Stanisław MUCHA - 6 rocznica śmierci

2.) †Wojciech KULIŚ - z racji imienin (od żony i dzieci)

3.) †Henryk HAŁGAS - gregoriańska 23. (poza parafią)

 

WTOREK - 24 kwietnia 2018 r.

6.30

1.) †Alfred ROJEK - z intencji ROJKÓW z Gorlic

2.) †Bożena WACHOWSKA - w 2 rocznicę śmierci

3.) †Maria BAZAN - od rodziny WOŹNIAK i BUDZIAK z Pagorzyny

18.00

1.) †Henryk HAŁGAS - gregoriańska 24.

2.) †Aleksander MUSIAŁ - od przyjaciół wnuków

 

ŚRODA - 25 kwietnia 2018 r.

6.30

1.) †Zdzisław ZAGÓRSKI - 6 rocznica śmierci

2.) † Alfred ROJEK - od kuzyna Tadeusza z rodziną

3.) za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli w pewnej intencji

4.) †Irena BRYŁA - w 7 dzień po śmierci

18.00

1.) †Maria BAZAN - od rodziny TAJAK

2.) †Józefa (f) GŁOGOWSKA - w 30 dzień po śmierci (od uczestników pogrzebu)

3.) †Henryk HAŁGAS - gregoriańska 25.

 

CZWARTEK - 26 kwietnia 2018 r.

6.30

1.) †Stanisław LEWIŃSKI - od sąsiada Krzysztofa GRYBEL

2.) †Maria BAZAN - od brata Piotra z żoną

3.) †Alfred ROJEK - od uczestników pogrzebu

18.00

1.) †Józef SOKAŃSKI - w 16 rocznicę śmierci

2.) †Henryk HAŁGAS - gregoriańska 26.

 

PIĄTEK -27 kwietnia 2018 r.

6.30

1.) o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego na czas pełnienia posługi diakona dla Mariusza, a także o godne przygotowanie do święceń kapłańskich

2.) †Alfred ROJEK - od kuzynki Heleny i Marka MICHALIK z rodziną

3.) †Maria BAZAN - od chrześnicy Walentyny z rodziną

18.00

1.) †Maria GRYBOŚ - 16 rocznica śmierci

2.) †Henryk HAŁGAS - gregoriańska 27.

 

SOBOTA - 28 kwietnia 2018 r.

6.30

1.) †Henryk HAŁGAS - gregoriańska 28.

2.) †Alfred ROJEK - od Bogusława IGIELSKIEGO z rodziną

3.)  †Kazimierz MYSZKOWSKI - 6 rocznica śmierci

4.)  †Maria BAZAN - od uczestników pogrzebu (poza parafią)

18.00

1.) dziękczynna z prośbą o łaskę Miłosierdzia Bożego dla Katarzyny do stawiania trudnym wyzwaniom życia

2.) w intencji rodziny w 8 rocznicę urodzin Urszuli

 

NIEDZIELA  -  29 kwietnia 2018 r.

6.30

†Alfred ROJEK - od uczestników pogrzebu

8.00

†Henryk HAŁGAS - gregoriańska 29.

9.30

1.) †Władysław BOGDAN - w 8 rocznicę śmierci

2.) w 45 rocznicę ŚLUBU Haliny i Zdzisława DRZEWIECKICH - dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo

11.00

1.) za parafian

2.) dziękczynna w 40 rocznicę ŚLUBU Elżbiety i Zdzisława z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

3.) ††Barbara STANISZEWSKA, †Anna i †Stanisław PAZGAN

19.00

†Ryszard LEWIŃSKI - 29 rocznica śmierci